ITOP Leveransestyring Business Intelligence

IT Commercial Coordinator

Kundeinnsikt er et satsingsområde for DNB og vi som jobber i Business Intelligence skal lage gode strategier for hvordan vi skaper verdier av våre data. 

Vi har ansvar for konsernets datavarehus med tilhørende rapportering, analytiske plattformer, Data Governance, samt systemer knyttet til finansiell rapportering og compliance. Seksjonen har ansvar for et stort spenn når det gjelder løsninger og teknologiske plattformer, og vi opplever for tiden stor vekst i nye utviklingsprosjekter som gjennomføres sammen med vår valgte sourcingpartner Infosys.

Nå trenger vi en «CFO» for seksjonen i rollen som IT Commercial Coordinator. Vi har to IT Commercial Coordinatorer i seksjonen som sammen ivaretar økonomi- og risikofunksjonen, inkludert tjenestekjøp og kontrakter. Du vil arbeide aktivt med å sikre god samhandling med våre leverandører og god kvalitet til riktig pris på leveranser til våre kunder. Vi leter etter noen som elsker tall og liker å ha kontroll på detaljer. Dette er en stilling hvor du får god oversikt over det som skjer innenfor BI-området, og vil jobbe tett med avdelingsledere, seksjonsleder og våre strategiske leverandører. Erfaring og kjennskap til IT-miljøet er en fordel, men det viktigste for oss er at du syns dette høres spennende ut, og at du har en god porsjon engasjement og driv for å få ting gjort.

 

Dine viktigste arbeidsoppgaver

Økonomi/risiko

  • Sammen med business controller holde oversikt over totaløkonomi for hva som er tildelt og forbrukt av finansielle midler. Blant annet:
   • Holde en detaljert oversikt over alle typer kostnader i fakturaer/analyser/rapportering etc.
   • Sikre at økonomien er i henhold budsjett
   • Bidra med innspill og delta i arbeid med finansielle oversikter
   • Sikre avviksrapportering
   • Planlegge, initiere og følge opp gjennomføring av risikoanalyser og tiltak
   • Ansvarlig for intern rapportering
   • Ansvarlig for relevant ledelsesrapportering 

Tjenestekjøp, hovedsakelig mot ekstern leverandør

  • Kontaktpunkt for å følge opp alt det kommersielle rundt de oppgavene som settes ut til eksterne leverandører - omfang, kvalitet og pris (i samarbeid med Kategoriansvarlig hos IT Anskaffelser)
  • Ansvarlig for utstedelse av alle tjenesteordrer og bekreftelse av ferdig leveranse
  • Tett samarbeid med IT Business Analyst og IT Demand and Delivery Coordinator vedrørende utstedelse av tjenesteordrer

 Kontrakts/avtale oppfølging

  • Sette seg inn i og opparbeide seg god forståelse av relevante kontrakter (i samarbeid med Kategoriansvarlig i IT Anskaffelse)
  • Sikrer operativ oppfølging av gjeldende kontrakter, inkludert «on-boarding» og «off-boarding» av ressurse
  • Ansvarlig for avtalemessig oppfølging av SL
  • Kvalitetssikring av rapportering på SLAer (i samarbeid med øvrige stillinger/roller i seksjonen)
  • Ansvarlig for å rapportere brudd på tjenestenivåer videre til kommersiell kontraktsoppfølging v/Kategoriansvarlig (IT Anskaffelser)
  • Verifisere at leverandørens estimater er kvalitetssikret av DNB før avtale inngås

Ønsket kompetanse og erfaring

 • Høyere utdanning på universitets-/høgskolenivå, gjerne innenfor økonomi. Relevant praksis og tidligere oppnådde resultater kan sidestilles
 • Erfaring fra kontraktsarbeid
 • IT forståelse tilstrekkelig for kontraktsarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig - på norsk og engelsk
 • Ha god forretningsmessig forståelse, med fokus på marked og kunders (interne og eksterne) behov og verdiskapning
 • Relevant prosjekterfaring med god kjennskap til hvordan prosjekter kjøres i DNB
 • Erfaring fra å jobbe mot internasjonale selskaper/partnere
 • Relevant erfaring og kompetanse knyttet til ovennevnte stillingsinnhold


Personlige egenskaper

 • Strukturert og systematisk
 • Nysgjerrig og villig til å lære
 • Tar initiativ og ser etter forbedringer
 • Gode samarbeidsevner og liker å jobbe med folk - serviceorientert
 • Analytisk og presis i sitt arbeid «attention to details"
 • Høy arbeidskapasitet
 • Forbedringsorientert, endringsvillig og med god gjennomføringsevne
 • Deler kompetanse og bidrar aktivt til å gjøre hverandre gode

 

Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
31.08.2017
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Tron E Jønmyr
mob: 957 40 059

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vår visjon "Vi skaper verdier gjennom kunsten å møte kunden" er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre; Hjelpsom, profesjonell og initiativrik – kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av HireRight. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.