Markedssjef Kontorutleie

DNB Næringseiendom er en ledende  eiendomsaktør som dekker hele verdikjeden innen segmentene; kontor, kjøpesenter og hotell. Vi er en forvalter med gode resultater og en sterk finansiell posisjon. Leietakere og  investorer i DNB Scandinavian Property Fund opplever at DNB Næringseiendom er til å stole på og finner gode, moderne og fremtidsrettede løsninger. Vi er ledende innen miljøarbeid og arbeider systematisk for å sikre bærekraftige løsninger.

Seksjon kontor  har ansvaret for forvaltning av DNB Livsforsikrings kontorportefølje, herunder markedsføring, utleie og forvaltning av kontorbygg i Norge.

Om rollen

Som markedssjef får du en meget sentral og synlig rolle i vårt utleie team. Du får ansvaret for å skaffe nye leietakere til definerte eiendommer i vår portefølje, samt ansvaret for oppfølging av eksisterende leietakere og forvaltning av konkrete eiendommer. Vi gir deg stor frihet til å forme din egen stilling. Du vil rapportere til eiendomssjef, og for øvrig jobbe i nært samarbeid med våre drifts- og prosjektsjefer.

Hovedoppgavene vil være knyttet til utleie, reforhandling og leietageroppfølgning, slik som:

  • Sikre inntekter og markedsverdier ved reforhandling, nyutleie og investering i eiendommene
  • Sikre profesjonell oppfølging av eksisterende leietakere m.h.t. leiekontrakter, prosjekter og drift
  • Kontraktsoppfølging og fastsettelse av servicenivå for eiendommene
  • Skape gode relasjoner til eksisterende og fremtidige leietakere
  • Delta på tverrfaglige team i henhold til budsjetter og oppsatte mål

Ønsket kompetanse og erfaring

Vi ser gjerne at du har høyere økonomisk, juridisk eller teknisk utdanning, samt flere års erfaring fra tilsvarende bransjerelatert arbeid, inkl forhandlingserfaring. For å lykkes må du ha mye initiativ og driv, og du må jobbe målrettet og løsningsorientert. Du er en god relasjonsbygger, og du lykkes i samarbeidet med andre.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en selvstendig og spennende rolle i et kompetent miljø, med muligheter for å kunne sette spor etter deg. Du får jobbe med en solid eiendomsportefølje i et konsern med et sterkt brand. Attraktiv kompensasjonspakke, inkl gode pensjons- og forsikringsordninger, gunstig lån m.m.

Fylke:
Hordaland
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
21.01.2018
Arbeidssted:
Bergen
Kontaktpersoner:
Terje Hjertås
tlf: 815 44 100
mob: 934 07 175

DNB Næringseiendom AS er et av landets største eiendomsselskaper i privat sektor. Selskapet forvalter et totalt areal på ca. 900.000 m² med en verdi på vel kr. 26 mrd.

Vi er 47 ansatte i Bergen og Oslo. DNB Næringseiendom er et heleid datterselskap av DNB Livsforsikring ASA og forvalter eiendomsinvesteringer for DNB Liv og DNB Scandinavian Property Fund. Porteføljene består av kontorbygg, hotell og kjøpesenter, hovedsakelig lokalisert i de største byene i Norge og Sverige.


Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.