Leder for prosjektavdelingen - teknisk forvaltning

DNB Næringseiendom er en ledende eiendomsaktør som dekker hele verdikjeden innen segmentene; kontor, kjøpesenter og hotell i de største byene i Norge og Sverige. Vår forvaltning leverer gode resultater og innehar en sterk finansiell posisjon. Vi er opptatt av å utvikle, leie ut og forvalte moderne og fremtidsrettede lokaler for våre leietakere og sikre lønnsom vekst for våre eiere DNB Liv og DNB Scandinavian Property Fund. DNB Næringseiendom er ledende innen miljøarbeid og arbeider systematisk for å sikre bærekraftige løsninger. 

Om rollen

Prosjektavdelingen er en del av seksjon Teknisk Forvaltning som har ansvar for prosjekt, drift, vedlikehold og innkjøp for eiendomsporteføljen. De største prosjektene styres av erfarne prosjektsjefer og kan komme opp i 250-300 mill. Prosjektavdelingen har ansvar for større og mindre prosjekter som utføres på eiendommene. Avdelingen består i dag av 4 Prosjektsejefer og som leder av prosjektavdelingen vil du rapportere direkte til Teknisk Direktør. For å lykkes i denne rollen må du være resultatorientert og ha erfaring med å skape lønnsomhet. Du er strategisk i din tenkning, har gode samarbeidsevner og har en inspirerende og motiverende lederstil.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder

  • daglig ledelse av avdelingen i samsvar med strategi, budsjett og retningslinjer
  • tilrettelegge og følge opp systemer for prosjektgjennomføring
  • ressurs allokering og sørge for god faglig kapasitet i avdelingen
  • ansvarlig for Teknisk DD ved kjøp og salg
  • tidligfase planlegging og reguleringsprosess
  • strategiske valg av gjennomføringsmodeller
  • tlrettelegge for gode samarbeidsforhold internt og ovenfor øvrige avdelinger

Nødvendige kvalifikasjoner

  • høyere utdannelse innenfor bygg eller andre tekniske fag
  • god økonomisk forståelse, gjerne med økonomisk tilleggsutdannelse
  • erfaring fra utleiearbeid er et ønske, men ikke et absolutt krav

I DNB har vi ansattegoder som skaper trygghet, stimulerer til fysisk aktivitet og styrker det sosiale nettverket. Hos oss får du konkurransedyktige betingelser på lån, sparing, forsikring og pensjon. Firmahytter, sosiale aktiviteter, kulturgrupper og idrettslag for å nevne noen.

 

 

 

 

Fylke:
Hordaland
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
24.01.2018
Arbeidssted:
Bergen/Oslo
Kontaktpersoner:
Erlend Simonsen
tlf: 815 44 100

DNB Næringseiendom AS er et av landets største eiendomsselskaper i privat sektor. Selskapet forvalter et totalt areal på ca. 900.000 m² med en verdi på vel kr. 26 mrd.

Vi er 47 ansatte i Bergen og Oslo. DNB Næringseiendom er et heleid datterselskap av DNB Livsforsikring ASA og forvalter eiendomsinvesteringer for DNB Liv og DNB Scandinavian Property Fund. Porteføljene består av kontorbygg, hotell og kjøpesenter, hovedsakelig lokalisert i de største byene i Norge og Sverige.


Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.