DNB Markets søker:

ProBroker/Systemforvalter (Ett års vikariat)

Forretningsstøtte og kontroll leverer støtte-, kontroll- og rådgivningstjenester til alle forretningsdivisjoner i DNB Markets.  

Avdeling Support og forvaltning i Oslo har 10 dedikerte medarbeidere som forvalter DNB Markets’ viktigste fagsystemer. 

Support og forvaltning skal bidra til at Markets sine fagsystemer forvaltes på en optimal måte i samarbeid med forretningsdivisjonene. Probroker er Markets system for verdipapirhandel og dekker hele verdikjeden fra handel, clearing, oppgjør og avmelding til kunde, samt driftsregnskap og myndighetsrapportering. Andre systemer i tilknytning til området inngår også i systemporteføljen. 

En av våre dyktige medarbeidere skal ut i permisjon og vi søker deg som har erfaring med og som kan forvalte verdipapirhandelssystemet ProBroker, støtte forretningssiden og være bindeleddet mellom systemleverandør, drifts- og tjenesteleverandører. 

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • Support, service og problemløsning for brukere i Norge og ved våre internasjonale enheter
 • Håndtere hendelser og bidra til å gjenopprette tjenester ved avvik
 • Systemforvaltning, med særlig fokus på integrasjon og datakvalitet
 • Utarbeide dokumentasjon, systemtesting og deltagelse i prosjekter
 • Kontakt med systemleverandører og drifts- og tjenesteleverandører
 • Bidra til et innovativt og profesjonelt supportmiljø 

Krav til utdannelse, erfaring og kompetanse:

 • Kompetanse og erfaring med verdipapirhandelssystemet ProBroker
 • Du trives med å jobbe i krysningspunktet mellom IT og forretning, og være en del av et sterkt faglig miljø
 • Applikasjonserfaring og kjennskap til Windows OS/servernivå, samt relasjonsdatabaser/SQL
 • Erfaring med og genuin interesse for supportrollen
 • Relevant utdanning 

Personlige egenskaper:

 • Du må ha gode samarbeidsevner men kunne jobbe selvstendig og være strukturert
 • Du er serviceinnstilt og har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Du må være nysgjerrig på ny teknologi og være analytisk og lærevillig i forhold til prosesser og it-systemer
 • Du har meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Forbedringsorientert og endringsvillig
 • Du er fleksibel i forhold til arbeidstid 

Vår avdeling er omfattet av avtale om avvikende normalarbeidstid og stillingen inngår p.t. i en ordning med forskjøvet arbeidstid. 

Lønn etter avtale.

Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Vikariat
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
23.01.2018
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Thomas Rindal, Avdelingsleder
mob: 918 95 584

DNB Markets er landets største verdipapirforetak og ledende aktør innenfor områdene valuta, aksjehandel og andre investeringsprodukter, corporate finance, verdipapiradministrative tjenester og analyse. DNB Markets har meglerbord i 11 byer i Norge og kontorer i Stockholm, London, New York, Houston, Singapore og Shanghai.


Bakgrunnsjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av HireRight. Bakgrunnsjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.