IT arkitekt

DNB står midt i en spennende utvikling hvor vi skal ta i bruk teknologi for å forenkle det eksisterende og utforske det nye. I DNBs sitt teknologi-område DNB IT har vi et stort og sterkt fagmiljø. Vi har mange spennende utviklingsprosjekter og driftsstyringsenheter.

Vi ønsker å ansette deg som har erfaring som IT-Arkitekt både fra utviklingsprosjekter, driftsstyring, stabilisering og simplifisering

Om stillingen:

 • Du vil jobbe innen IT porteføljen bank i seksjonen IT Leveransestyringsenheten Bank, med et hovedfokus på kjernebank systemene som driftes på Mainframe med teknologier som COBOL CICS, IMS, MQ og DB2
 • Du vil ivareta en helhet av applikasjons-, drift- og infrastrukturmiljøet med hoved fokus på mainframe.
 • Ansvarlig for å sikre stabil og effektiv drift av IT-løsningene på både sentral og de-sentral plattform.
  • Operativ verifikasjon og rådgivning knyttet til driftsarkitektur ved nyutvikling og tilpasning av applikasjoner (AD og AM)
  • Operativ verifikasjon av driftsrutiner og run-books, monitorering og varslingsrutiner (AM/AO)
  • Operativ involvering i incident- og problemhåndtering
  • Drive og delta aktivt i analyser på forbedringsarbeid knyttet til ytelse, stabilitet og simplifisering
  • Utarbeide trendanalyser på utvalgte områder for ressursbruk og kapasitetsutnyttelse
   • Foreslå tiltak for forberdinger.
  • Sikre optimal utnyttelse av IKT infrastrukturen i DNB
  • Bidra til å sette kvalitetskrav for IT arkitektur og applikasjoner

 Ønsket utdanning og kompetanse:

 • Relevant utdannelse, mastergrad, fra universitet eller høyskole fortrinnsvis med fagretning IKT
 • Inngående teknisk forståelse og erfaring fra store komplekse driftsmiljøer
 • Lang erfaring med ytelsestuning og stabilisering av løsninger i store komplekse driftsmiljøer som spenner Linux/Windows distribuerte servere og stormaskin
 • Meget god kunnskap med å optimalisere løsninger som kjører på z/OS
 • God kjennskap til tjenesteorientert arkitektur blant annet Cobol, Java, meldingssystemer, applikasjonstjenere og overvåkningsløsninger
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk, både muntlig og skriftlig

Erfaring:

 • Erfaring som teknisk prosjektleder i prosjekter som krever løsninger på tvers av plattformer/leverandører
 • Erfaring fra arbeid som løsningsarkitekt i utviklingsprosjekter med ansvar for utarbeidelse av IT arkitektur som støtter funksjonelle krav, samt sikrer høy ytelse og driftsstabilitet
 • Erfaring fra arbeid som løsningsarkitekt/utvikler av integrasjonsløsninger basert på WEB Services, SOAP/XML og REST/JSON
 • Erfaring med nye Cloud-baserte løsninger (SaaS i Microsoft Azure/AWS)
 • Erfaring fra etablering av driftsmiljøer med høye krav til ytelse og driftsstabilitet

Fagkunnskap:

 • Har erfaring med kapasitetsplanlegging
 • Har erfaring med databaseløsninger (DB2, Oracle)
 • Har erfaring med applikasjonsservere (IBM WebSphere)
 • Har erfaring med bruk av ulike monitoreringsverktøy
 • Har grunnleggende ITIL sertifisering
 • Forståelse for nettverk, lastbalansering og lagringsløsninger
 • Forståelse for batch og jobbskedulering

Personlige egenskaper:

 • Analytisk med løsningsorientert tilnærming til krevende problemstillinger
 • Resultatorientert og med god gjennomføringsevne
 • Nysgjerrig og endringsvillig, med evne til å se nye løsninger og sammenhenger
 • Lagspiller med evne til å dele kunnskap og erfaringer med kollegaer
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk 
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
30.04.2018
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Endre Sjødahl
mob: +47 918 66 314

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av HireRight. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.