IT arkitekt, Betalingstjenester

Vil du være med på å utforme IT løsninger i verdensklasse?

DNB står midt i en spennende utvikling hvor vi skal ta i bruk teknologi for å forenkle det eksisterende og utforske det nye. Våre kunder ønsker innovative løsninger i mobile flater, nye reguleringer åpner for konkurranse fra teknologi selskaper, og ny teknologi muliggjør nye og spennende løsninger. Innen område Betaling deltar vi for tiden i spennende prosjekter rundt digitalisering og automatisering, hvor vi er med på å utforme samspillet mellom kunde og bank i innovative løsninger. PSD2 regelverket har åpnet for et marked med nye aktører, hvor område Betaling bidrar aktivt til å sikre at DNB etterlever de nye kravene. Markedet for betalingsløsninger er i sterk endring og skifter mot nåtidsbetalinger samt at nye tekniske løsninger som endrer hvordan kundene benytter banken. Som arkitekt i område Betaling vil du aktivt være med på å utforme den nye bankvirkeligheten i de mange prosjekter vi står foran.

Området Betaling dekker flere viktige verdikjeder, men hovedfokus er på lokal betalingsformidling i de landene DNB opererer, samt all grensekryssende betalinger og likviditetsløsninger. System porteføljen spenner over flere tekniske plattformer og dekker løsninger som til enhver tid må ha 24 x 7 tilgjengelighet og høy ytelse.

Vi samarbeider med eksterne partnere som står for selve utviklingsarbeidet og forvaltningen av løsningene, og våre IT-arkitektene jobber i grensesnittet mellom forretningssiden og samarbeidspartnere for å omsette forretningskrav til gode IT leveranser.

Som IT Arkitekt for område Betaling vil du:

  • Være ansvarlig for løsningsarkitektur i prosjekter og fremme disse i arkitektur fora
  • Delta i utarbeidelse og operasjonalisering av IT målbildet for betalingsområdet
  • Holde deg faglig oppdatert slik at du kan jobbe med nye tjenester og teknologi
  • Bidra til innovasjon og gode kundeløsninger både mot bedrifter og privatpersoner

 

Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
23.04.2018
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Viggo Steen
mob: 917 25 239

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av HireRight. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.