Konsernrevisjon Utredning

Seniorrådgiver

Finansbransjen står midt oppe i en transformasjon, og DNB må tilpasse seg markedssituasjon og rammebetingelser i rask endring. Konsernrevisjonen rapporterer direkte til styret og vår viktigste oppgave er å påse at DNB-konsernet drives forsvarlig i henhold til lover, forskrifter og vedtatte retningslinjer.

Konsernrevisjonen er i dag drøyt 40 ansatte og er blant landets fremste fagmiljøer innen operasjonell revisjon. Vi har innsikt i hvordan ett av Norges største konsern drives, på alle nivåer fra styret og konsernledelsen til prosjekter, avdelinger og store leverandører.

Til vårt utredningsteam søker vi deg som har lyst på utfordrende og varierende arbeidsoppgaver med ansvar for behandling av interne misligheter og uregelmessigheter.

Sentrale oppgaver og ansvar

  • Gjennomføre utredningsoppdrag iht. Konsernrevisjonens utredningsmetodikk inkl.:

Oppklarende:

Ansvar for gjennomføring og rapportering av interne undersøkelser 

Forebyggende:

Bidra til å identifisere rutine- og kontrollmessige svakheter som et ledd i å synliggjøre aktuelle mislighetsforebyggende tiltak

Avdekkende:

Bidra til å initiere preventive tiltak på områder med tradisjonell høy mislighetsrisiko 

  • Vedlikeholde kunnskap om regulatoriske krav og trusselbildet relatert til utredning og konsernets virksomhet
  • Bidra til gjennomføring av andre oppgaver som ligger innenfor KRs roller og ansvar

Ønsket kompetanse og erfaring

  • Høyere utdannelse fra Politihøgskole.Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
  • Bred etterforsknings-/utredningsbakgrunn med dokumenterte gode resultater
  • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på både norsk og engelsk

Vi ønsker at du arbeider strukturert og at du er analytisk med evne til å gjennomføre krevende oppgaver. Du kan jobbe selvstendig og i team, er målbevisst og du er resultatorientert der løsning og kvalitet har høyt fokus. Gode relasjonsegenskaper, høy personlig integritet samt objektivitet er helt nødvendig i denne stillingen.

Vi tilbyr deg et innblikk i hele konsernet og hvordan det drives. Her blir du hele tiden utfordret på fagområdet og du jobber med mennesker.

Noe reisevirksomhet må påregnes da arbeidsområdet er hele konsernet.

 

Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
26.04.2018
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Hans Michael Molstad
mob: 90852247

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av HireRight. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.