Rente- og valutaanalytiker til landets største verdipapirforetak

Analyseseksjonen i DNB Markets søker rente- og valutaanalytiker.

Du er utdannet samfunns- eller siviløkonom fra Norge eller utlandet, med sterke resultater. Du er engasjert i markedstemaer, nysgjerrig på nye problemstillinger, og tar ting raskt. Du har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk, og du evner å fremstille kompliserte faglige problemstillinger på en forståelig måte, også for folk med en annen fagbakgrunn. 

Analyseseksjonen i DNB Markets består av syv samfunns- og siviløkonomer, og ledes av sjeføkonom Kjersti Haugland. Seksjonen har ansvar for å analysere den økonomiske utviklingen globalt og nasjonalt, og utarbeide anslag og scenarier for utviklingen i makroøkonomien og rente- og valutamarkedene, til bruk for DNBs ansatte og kunder. Disse blir formidlet i en rekke rapporter på løpende basis, og via intern og ekstern foredrags- og møtevirksomhet, og utstrakt kontakt med media. 

Sammen med andre i teamet vil du få ansvar for å følge utviklingen i rente- og valutamarkedet. Det vil være gode muligheter til selv å definere temaer og problemstillinger du ønsker å jobbe med. Evne til personlig initiativ og selvstendig jobbing er verdsatt. Jobben er svært utadrettet, og vil by på mange muligheter for eksponering, mot andre miljøer i banken, mot kunder og mot offentligheten via media. 

Vi ser helst at du har erfaring fra likeartet analysevirksomhet, eller en kombinasjon av markedserfaring og analytiske evner som vil passe i slik stilling. 

Vi ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile samfunnet for øvrig, og oppfordrer kvinner til å søke.

Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Søknadsfrist:
31.05.2018
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Kjersti Haugland
mob: 917 23 756

DNB Markets er landets største verdipapirforetak og ledende aktør innenfor områdene valuta, aksjehandel og andre investeringsprodukter, corporate finance, verdipapiradministrative tjenester og analyse. DNB Markets har meglerbord i 11 byer i Norge og kontorer i Stockholm, London, New York, Houston, Singapore og Shanghai.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnsjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av HireRight. Bakgrunnsjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.