Security Detection Engineer

IT Security, Quality and Risk har et helhetlig ansvar for IT-sikkerhet i DNB. Seksjon Cyber Defence Center innehar oppgaven med å utføre sikkerhetsdeteksjon, hendelseshåndtering, taktisk og operativ trusseletterretning og penetrasjonstesting. DNB har tatt i bruk skytjenester som Amazon Web Services (AWS) og Microsoft Azure. Dette medfører en økende grad av container og serverless baserte tjenester som en del av våre verdikjeder. For å beskytte fremtidens banktjenester trenger vi å utvide vårt Cyber Defense Center med en fagspesialist for deteksjon og integrasjon av deteksjonsmekanismer.

Sentrale arbeidsoppgaver/ansvar vil være:

 • Videreutvikle og integrere deteksjonsmekanismer
 • Automatisere datainnhenting og korrelasjon for å forsikre alarmer med høy kvalitet
 • Forvalte og videreutvikle deteksjons use-caser for å sikre deteksjon av relevante angrepsmetoder og trusselaktører
 • Håndtere og koordinere informasjonssikkerhetshendelser
 • Være aktiv pådriver for økt grad av automatisering både for berikelse av alarmer og automatisert respons

Krav til utdannelse og erfaring:

 • Script kompetanse (f.eks. Python eller Lambda)
 • erfaring og kompetanse innenfor IT-sikkerhet
 • fordel å ha kunnskap om DevOps
 • fordel å ha jobbet med skyplattformer som AWS, Azure eller Office365
 • fordel å ha jobbet med håndtering av sikkerhetshendelser, logghåndtering, deteksjonsløsninger eller penetrasjonstesting tidligere
 • utdannelse på høyskole/universitetsnivå, særskilt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse

Personlige egenskaper:

 • målrettet med god gjennomføringsevne
 • analytisk, løsnings- og serviceorientert
 • selvstendig, effektiv og strukturert arbeidsform
 • evne til å plassere egne ansvar- og arbeidsoppgaver i en større kontekst
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • god til å kommunisere muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

I DNB har vi ansattgoder som skal gi økonomisk trygghet, bidra til et godt arbeidsmiljø, styrke det sosiale nettverket og stimulere til fysisk aktivitet.

Fylke:
Hordaland
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
15.11.2018
Arbeidssted:
Oslo og Bergen
Kontaktpersoner:
Anders Hardangen
mob: +47 93059777

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.