Fagansvarlig/Eiendomsmegler

DNB Eiendom er Norges ledende eiendomsmeglerselskap, og foretrukket megler hos 2,3 millioner kunder. Som megler i DNB Eiendom vil du raskt oppleve hva vår markedsposisjon betyr for deg i praksis. Alt er tilrettelagt for at du skal lykkes med å innfri DNB og våre kunders forventninger. Vi stiller med bransjens beste salgsverktøy, boligkjøperregister og markedsmateriell. Vi er langt fremme på digitale løsninger. I fjor utviklet vi Smart Solgt sammen med Facebook og vi har flere spennende nyheter på lager.

Kan du være den rette for oss?

Vi ønsker en ambisiøs, salgsorientert og faglig sterk person som drives av å oppnå gode resultater sammen med andre. Er du proaktiv, systematisk, tillitsvekkende og initiativrik kan du være den rette. At du har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning.


Hva skal du jobbe med?

 • Salg av DNB Eiendoms tjenester og produkter
 • Eiendomsmegling, inklusive verdivurderinger, visninger, budrunder og dokumentbehandling
 • Kundekontakt og oppfølging
 • Samhandling med banken
 • Budsjettansvar


Tilleggsoppgaver for fagansvarlig:

 • Være bindeledd mellom sentral fagavdeling og øvrige meglere på avdelingen i forhold til fag og kvalitetsarbeidet på avdelingen
 • Ansvar for den lovpålagte oppfølgingen av eiendomsmeglerfullmektiger på kontoret, herunder ansvarlig for fullmektigenes oppdrag på avdelingen
 • Øvrige faglige oppgaver som blir pålagt av selskapet
 • Avdekke og melde til daglig leder om opplæringsbehov
 • Holde seg orientert om mulige og oppståtte tvistesaker ved avdelingen og informere/involvere regionsjef/sentral fagsjef i hht selskapets retningslinjer for behandling av reklamasjoner
 • Besvare klager og megle i tvistesaker/klagesaker i samråd med daglig leder/regionsjef i samarbeid med aktuell megler/saksbehandler


Krav til utdannelse og erfaring:

 • Kandidater må ha eiendomsmeglerbrev, advokatbevilling eller tillatelse som jurist til å drive eiendomsmegling (jurister som har 2 års praksis og tatt oppgjørspraksis)
 • Erfaring fra bransjen er en fordel, og kunnskap om det lokale  eiendomsmarkedet vil bli vektlagt


Personlige egneskaper:

 • Forretnings- og resultatorientert
 • Relasjons- og samarbeidsorientert
 • Meget god kommunikasjons- og formidlingsevne
 • Engasjert og entusiastisk


Vi tilbyr:

 • Meget gode oppdrags- og inntjeningsmuligheter
 • Bransjens kanskje beste arbeidsverktøy
 • God faglig utvikling
 • Gode forsikringsordninger og vilkår som ansatt i DNB-konsernet


Lønn og tiltredelse etter nærmere avtale.

Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
19.11.18
Arbeidssted:
St Hanshaugen
Kontaktpersoner:
Nils Robert Elven
mob: +47 416 34 894

DNB Eiendom er landets største eiendomsmeglerselskap og tilbyr tjenester innen salg av boliger og hytter, salg av boligprosjekter og rådgiving i forbindelse med omsetning av fast eiendom. DNB Eiendom har 143 kontor spredt over hele landet, med over 1.000 motiverte medarbeidere. Selskapet hadde i 2017 en brutto omsetning på ca 1.5 milliarder. DNB Eiendom er en spennende arbeidsplass.

Bakgrunnsjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Bakgrunnsjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.