Internship hos DNB-advokatene

Vi søker engasjerte og dyktige jusstudenter til Internship i 2020

Hvorfor DNB-advokatene?

Det er ikke mange andre steder du som advokat kan opparbeide deg like god juridisk og forretningsmessig kompetanse innen bank og finans som i Norges ledende bank.

Hos oss får du en unik mulighet til å jobbe med store, spennende og varierte oppdrag for hele DNB. Gjennom et opphold på fire uker får du innblikk i hvordan det er å arbeide i et in-house advokatmiljø som jobber tett på sine oppdragsgivere i banken. Du vil være tilsluttet en av seksjonene i DNB-advokatene og få tett oppfølging. Du får en egen fadder, og får anledning til å delta på interne kurs, seminarer og sosiale arrangementer under oppholdet.

Hvem ser vi etter?

Du bør være ferdig med tredje studieår på jusstudiet (master) ved gjennomføringen av oppholdet. Vi vektlegger gode akademiske resultater og engasjement utenom studiet. Du kan forvente svar på søknaden i løpet av februar 2020.

Les mer om DNB-advokatene og Internship her.

Fylke:
Oslo
Søknadsfrist:
februar 2020
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Randi Jørum Sulland
mob: +47 936 90 825

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter. Vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass der alle trives og føler seg ivaretatt, og har en grunnleggende tro på at mangfold bidrar til økt innovasjonskraft og verdiskapning. Gjennom ansatte med ulik alder, kompetanse og bakgrunn kan vi sammen skape en attraktiv og fleksibel organisasjon, tilrettelagt for utvikling og endring.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.