T&S IT Infrastructure Services & Operations

IT Engineer – Messaging & Integration (MQ)

DNB har et av Norges største IT-miljøer og vi ligger langt fremme på utvikling av digitale banktjenester. Det som er bra i dag er ikke nødvendigvis bra i morgen. Derfor trenger vi deg som har guts og kreative evner til å gjøre om forretningsbehov til gode og sikre IT-løsninger som støtter dagens og fremtidens behov.  Sammen med våre globale IT-partnere skal vi tilby kundene de beste produkter og tjenester i vårt marked.

Vi byr på spennende oppgaver som gir unike muligheter for faglig utvikling i et av Norges største IT-miljøer.  Våre IT-engineers spiller en sentral rolle i å sikre at DNB leverer stabile løsninger for kundene våre.

Enheten som er ansvarlig for konsernets IT-infrastruktur spenner over et stort spekter av teknologier og plattformer, hvor kjerneløsninger i Mainframe og løsninger for brukerenheter som smartphones illustrerer ytterpunktene i ansvarsområdet. Eksempler på teknologier som vi jobber med er kontornettverk (LAN/Wifi), datasenternettverk, brannmurer, fjernaksess, serverløsninger (VMware, Windows Server, RHEL, Solaris), Citrix-løsninger, datalagringstjenester, database, MQ, PKI, Active Directory, Windows 7/10, Office365 og mere. DNB har mange leveranser gjennom public cloud-tjenester, og ansvarsområdet omfatter også infrastrukturdisiplinene mot AWS og Azure. Vi har store ambisjoner innenfor automatisering, hvor cloud-teknologier som Azure ARM, AWS CloudFormation og verktøy som Ansible og VMware vRealize er sentrale.

Vi har behov for å styrke teamet med en erfaren MQ engineer med sterk hands-on profil.
Bruken av MQ i DNB er omfattende, og vi trenger en som er vant til store og komplekse miljøer.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for å utarbeide, vedlikeholde og operasjonalisere arkitekturmålbilder, referansedesign og retningslinjer for bruk av messagingtjenester generelt og IBM MQ spesielt.
 • Ansvarlig for å utarbeide og operasjonalisere prosesser, retningslinjer og strategi for disse tjenestene/teknologiene
 • Pådriver av konsolidering, standardisering og automatisering innenfor området.
 • Utviklingsplaner, forbedringstiltak og lifecycle management for området
 • Ansvarlig for lisens- og kostnadsoptimalisering, samt kapasitetsplanlegging for tjenestene.
 • Være rådgiver og bistå prosjektleveranser med teknisk kunnskap.
 • Være aktiv pådriver av innovasjon innenfor fagområdet

Ønsket bakgrunn og erfaring

 • Minimum 5 års praksis innenfor området.
 • Praktisk arbeid med arkitektur/design, implementering og drift av MQ/messaging (kømanagere, konsentratorer og proxy)
  • Relevant erfaring innen infrastrukturarkitektur og drift i større IT-miljøer
  • God erfaring i å jobbe i multi-sourcing miljøer
  • Erfaring med agile arbeidsmetoder.
  • Vi ser gjerne at du har erfaring med Azure/AWS.
 • Høyere utdannelse innen IT, men lang relevant erfaring kan sidestilles

Spesifikk kunnskap innen:

 • IBM MQ eller tilsvarende produkter
 • Sikkerhetsmekanismer for området
 • Løsninger for høytilgjengelighet innenfor området
 • Automatisering

Personlige egenskaper:

 • Pragmatisk og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner samt evne til å dele kunnskap og erfaringer med kollegaer
 • Innovativ, proaktiv og fokus på forbedring og forenkling
 • Dyktig på relasjonsbygging
 • Effektiv og strukturert arbeidsform
Fylke:
Hordaland
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
14.12.2019
Arbeidssted:
Oslo eller Bergen
Kontaktpersoner:
Rune Lilleng
mob: +47 40609909

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter. Vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass der alle trives og føler seg ivaretatt, og har en grunnleggende tro på at mangfold bidrar til økt innovasjonskraft og verdiskapning. Gjennom ansatte med ulik alder, kompetanse og bakgrunn kan vi sammen skape en attraktiv og fleksibel organisasjon, tilrettelagt for utvikling og endring.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.