Førstelinje Kvalitetsansvarlig til DNB Asset Management

DNB Asset Management AS («DAM») er et av Norges største fondsforvaltningsselskap med i underkant av 100 verdipapirfond til forvaltning. DAM tilbyr også aktiv forvaltning samt investeringsrådgivning.

I DAM har vi etablert en egen seksjon for å ivareta kvalitet og risiko i første linje. Seksjonen har som sin viktigste oppgave å sikre at selskapet har og etterlever prosesser og rutiner for å sikre etterlevelse av internt og eksternt regelverk. Vi jobber med oppgaver innenfor hvitvasking (AML) og terrorfinansiering, verdipapirfondloven, personvern (GDPR) og andre risikoområder.

Om Rollen

Vi søker nå etter en ressursperson som vil få ansvar for å etablere og følge opp kvalitet, risiko og internkontroll innenfor DNB Asset Management, herunder prosesser og aktiviteter som er etablert for å nå fastsatte mål knyttet til risikostyring og etterlevelse av lover og regler.

Som medarbeider i Seksjon Kvalitet og Risiko vil du bistå forretningsområdene med å sikre kvalitet og begrense risiko knyttet til selskapets virksomhet. Dette innebærer blant annet å bistå med å sikre etterlevelse av internt og eksternt regelverk i selskapet, og etablere og utvikle et hensiktsmessig rammeverk for operasjonell risikostyring.

Vi ser etter deg som er god til å se «helheten» og som samtidig trives med å arbeide på et mer detaljert nivå. Du trives best når det er mye å gjøre, og du samarbeider godt med andre.  Du har personlig integritet, er ansvarlig, samvittighetsfull og kvalitetsbevisst. Du kommuniserer godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk, og er god til å forenkle komplekse problemstillinger. Det er en fordel om du har erfaring med prosjektarbeid og liker å jobbe med digitale og regulatoriske utfordringer.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Være en fagressurs og gi faglig veiledning mot andre miljøer innenfor hvitvasking (AML) og terrorfinansiering i DAM samt skape interesse og forståelse for regelverk, utvikling og trender
  • Følge opp, overvåke og kontrollere DAM sine rutiner og prosesser knyttet til etterlevelse av sentralt eksternt og internt regelverk med hovedfokus på hvitvaskingsloven og personopplysningsloven. Du skal også jobbe med verdipapirfondloven, verdipapirhandelloven og annet relevant regelverk
  • Koordinere utarbeidelse av internkontrollrapporter, avviksrapportering, oppfølging av kvalitetsforbedringsprosess og andre operasjonelle risikooppgaver i første linje
  • Bidra til å bygge god etterlevelseskultur i DNB Asset Management og være samarbeidspartner med andre tilsvarende funksjoner i konsernet for å sikre beste praksis i håndtering av kvalitet og risiko

Krav til kompetanse og erfaring

  • Master i rettsvitenskap eller økonomi/finans
  • Du har 2 – 3 års arbeidserfaring fra implementering og/eller etterlevelse av hvitvaskingsloven (AML)
  • Du har erfaring med og god forståelse for relevant regelverk for virksomheten og har kunnskap om verdipapirhandel
  • Det er en fordel om du har erfaring fra arbeid med koordinering, prosjektledelse og implementering
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
15.12.2019
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Monika Garnyte
mob: 952 46 095

DNB Asset Management er Norges største fondsforvaltningsselskap med over 600 mrd. kroner til forvaltning. Selskapet har konsesjon til å forvalte verdipapirfond og alternative investeringsfond, samt forestå aktiv forvaltning av finansielle instrumenter og investeringsrådgivning. Selskapet har ca. 140 ansatte og holder til i moderne lokaler i Bjørvika i Oslo.

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter. Vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass der alle trives og føler seg ivaretatt, og har en grunnleggende tro på at mangfold bidrar til økt innovasjonskraft og verdiskapning. Gjennom ansatte med ulik alder, kompetanse og bakgrunn kan vi sammen skape en attraktiv og fleksibel organisasjon, tilrettelagt for utvikling og endring