Vil du jobbe med drift og forvaltning av egen tildelt portefølje hos en av Norges ledende eiendomsaktører?

DNB Næringseiendom søker ny Driftssjef - Segment Kontor

DNB Næringseiendom AS er et av landets største eiendomsselskaper i privat sektor. Selskapet forvalter et totalt areal på ca. 900.000 m² med en verdi på vel kr. 26 mrd. Vi er en forvalter med gode resultater og en sterk finansiell posisjon, og vi dekker hele verdikjeden innen segmentene; kontor, kjøpesenter og hotell.

Om rollen

Som Driftssjef vil du ha operativt lederansvar for alle innleide ressurser og ansvaret for drift, vedlikehold og utvikling av egen tildelt eiendomsportefølje i Oslo. Du vil ha ansvaret for driftskostnadene i denne eiendomsporteføljen, budsjettering av alle drifts- og vedlikeholdsarbeider og å sikre kostnadseffektiv drift/vedlikehold gjennom riktig innkjøp av varer og tjenester.

Du vil samarbeide tett med Markedssjefer og Eiendomssjef Drift om prioriteringer av ressurser og oppgaver, samt ha ansvar for oppfølging av systembruk, myndighetskrav, og annen statusrapportering. Stillingen har ikke personalansvar.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Delta i dagligteam og holde fokus på leietakerservice og leveranser i henhold til leiekontraktene
 • Tett oppfølging av FM-avtaler/avtaler generelt mot leverandører.
 • Operativ ledelse og oppfølging av innleid driftspersonell ute på eiendommene
 • Være teknisk og faglig oppdatert på drift og forvaltning av eiendommene som er i porteføljen
 • Sikre aktiv deltagelse og engasjement for de prosjekt/program selskapet til enhver tid beslutter for selskapet eller på eiendommene
 • Sikre at firmaets mål og verdier ivaretas
 • Sikre at myndighetskrav og offentlige lover/forskrifter ivaretas og oppfylles
 • Sikre at eiendommenes funksjonsverdi bevares og utvikles både for bygg og tekniske anlegg
 • Sikre at krav til dokumentasjon ivaretas, og sikre bruk av avdelingens FDV system
 • Bidra i DD-prosesser ved kjøp og salg for å sikre gode prosesser ved overtagelse eller salg av eiendommer

Krav til kompetanse og erfaring

 • Teknisk utdannelse innen fagområdene VVS, automasjon/elektro eller bygg/eiendom på høyskolenivå (Siv-ing./Ing.)
 • Tilleggsutdannelse i økonomi er en fordel
 • Gode, dokumenterbare oppnådde resultater fra drift av eiendom blir vektlagt
 • Erfaring med FDV Web, SD anlegg, EOS og/eller andre eiendomsrelaterte system/verktøy er en fordel
 • Erfaring med innkjøp og forhandlinger vektlegges

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper på operativt nivå
 • Ansvarsfull og er vant til å ta beslutninger
 • Strukturert og systematisk i en hektisk hverdag
 • Kunde- og serviceorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvstendig, løsningsorientert med høy arbeidskapasitet

Språkkunnskaper

 • Norsk - meget godt; både muntlig og skriftlig
 • Engelsk - godt muntlig og skriftlig

 

 

Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
16.12.2019
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Hans Ullerlien
mob: 94823103

Ole Chr. Knudsen
tlf: 815 44 100
mob: 907 20 062

DNB Næringseiendom AS er et av landets største eiendomsselskaper i privat sektor. Selskapet forvalter et totalt areal på ca. 900.000 m² med en verdi på vel kr. 26 mrd.

Vi er 61 ansatte i Bergen og Oslo. DNB Næringseiendom er et heleid datterselskap av DNB Livsforsikring ASA og forvalter eiendomsinvesteringer for DNB Liv og DNB Scandinavian Property Fund. Porteføljene består av kontorbygg, hotell og kjøpesenter, hovedsakelig lokalisert i de største byene i Norge og Sverige.


Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.