DNB Corporate Banking - Salten/Helgeland Relasjon

Banksjef Næringsliv

DNB vokser i takt med næringslivet i nord og får stadig nye kunder i Salten og Helgeland. Nå søker vi deg som deler våre vekstambisjoner og har et brennende engasjement for næringslivet i nord. Liker du å ta initiativ og skape entusiasme og engasjement for å oppnå gode resultater? Har du i tillegg lederambisjoner og lyst på en spennende stilling hvor du skal sikre at vi leverer både kvalitet og den gode kundeopplevelsen?
 
Corporate Banking betjener DNBs bedriftskunder, og er banken for hver tredje bedrift i Norge med cirka 190.000 små og mellomstore kunder. DNBs bedrifsmarked i region Nord-Norge omfatter Nordland, Troms og Finnmark med i overkant av 60 ansatte.
 
Salten Helgeland Relasjon består i dag av 13 kompetente, hardtarbeidende, og ikke minst hyggelige medarbeidere. Vi betjener hele Salten og Helgeland og jobber fra Bodø, Mo og Sandnessjøen. Avdelingen betjener relasjonssegmentet bestående av mellomstore og store bedrifter. Salten og Helgeland har et variert og spennende næringsliv.
 
Våre bedriftskunder stiller stadig nye krav til betjening, og forutsetter bransjekompetanse, innovative løsninger, samt raske leveranser. Kombinasjonen av vår spisskompetanse innen bank og finans og tilgang til vårt unike og omfattende nettverk gjør oss til den beste rådgiveren for fremtidens bedrifter. Vi skal møte nye kundebehov samtidig som vi skal bli bedre å utnytte bankens kompetanse på tvers i alle våre relasjoner.
 
Til stillingen som Banksjef Næringsliv i Salten og Helgeland er vi på utkikk etter en dyktig og drivende leder med god kredittforståelse, som i tillegg til å være kunde- og markedsorientert klarer å leve ut og fremme DNBs strategi, verdier og ledelsesprinsipper på en god måte.
 
Du liker å levere resultater gjennom andre, utvikle talenter og å benytte teamets kompetanse på en effektiv måte. Du er nysgjerrig og interessert i å utforske nye teknologiske trender og ønsker å påvirke hvordan disse kan utnyttes på en best mulig måte både for kunden og DNB. I tillegg er du genuint opptatt av å utnytte mulighetene for å skape verdier gjennom samhandling på tvers av hele konsernet.
 
Stillingen rapporterer til seksjonsleder for region CB SME Nord-Norge, John-Arne Hansen, og inngår i ledergruppen til SME Nord-Norge.
 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Ansvar for å realisere avdelingens og regionens mål på kort og lang sikt
 • Ansvar for å optimalisere og lede salg, service og kundeaktiviteter for å nå avdelingens fastsatte mål
 • Styrke konsernets markedsandel i Salten og Helgeland gjennom å drive utviklingen og gjennomføringen av en lokalmarkedsstrategi som sikrer økt samarbeid og kryssalg på tvers av enheter i DNB
 • Utvikle organisasjon og medarbeidere mot økt kundeorientering, kundeaktivitet, bransjekompetanse og salg, herunder å ivareta talenter og nøkkelpersoner i organisasjonen
 • Sikre at avdelingens kredittgivning/risikospredning er godt balansert og i henhold til gjeldende policy og rammer
 • Operasjonalisere DNBs merkevare og sikre at avdelingen fremstår som profesjonell
 • Ansvarlig for at DNB er profilert og posisjonert i eksterne nettverk gjennom at teamet og du selv er synlige og aktive ambassadører for banken i ulike regionale nettverk, lokale medier, samt kunde- og fagseminarer mm.
 • Være pådriver for avdelingens arbeid med digitalisering og implementering av nye, innovative løsninger

Utdannelse og erfaring

 • Høyere relevant utdannelse på høyskole-/universitetsnivå
 • Kreditterfaring fra bedriftssegmentet
 • Erfaring fra salg og rådgivning
 • Ledererfaring eller lederegenskaper og ønske om å bli leder

Personlige egenskaper

 • Du er en utpreget relasjons- og nettverksorientert person med sterke analytiske evner
 • Du trives med å utvikle team og sammen med teamet jobbe frem løsninger som er konkurransedyktige i markedet og bra for DNB
 • Du vil gjennom din sterke tilstedeværelse og formidlingsevne lykkes like godt i kommunikasjon og samarbeid internt som eksternt
 • Du trives godt i kommunikasjon med enkeltmennesker, men også med kommunikasjon i større grupper
 • Du er positiv, engasjert og nysgjerrig på ny innsikt, og nyter godt av en effektiv og strukturert arbeidsform for å få gjennomført prioriterte initiativer og aktiviteter
Fylke:
Nordland
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
25.02.2020
Arbeidssted:
Bodø
Kontaktpersoner:
John-Arne Hansen
mob: +47 91369453

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter. Vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass der alle trives og føler seg ivaretatt, og har en grunnleggende tro på at mangfold bidrar til økt innovasjonskraft og verdiskapning. Gjennom ansatte med ulik alder, kompetanse og bakgrunn kan vi sammen skape en attraktiv og fleksibel organisasjon, tilrettelagt for utvikling og endring.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.