DNB Markets, Verdiapirtjenester, seksjon Network

Vi søker en engasjert og nysgjerrig medarbeider til QI/Rapportering-stilling på Network

Divisjon Verdipapirtjenester er en divisjon i Markets som tilbyr et bredt spekter av tjenester til aktørene i verdipapirmarkedet. Våre kunder er alt fra forvaltningsselskaper og verdipapirforetak til investorer og utstedere. Kundene oppfattes som krevende og utfordrende og det forventes en høy grad av kvalitet, nøyaktighet og betydelig fagkompetanse i våre leveranser. 

Vi søker nå ny medarbeider til seksjonen Network.

Seksjonen består av ni medarbeidere og er lokalisert i Bjørvika i Oslo. Enheten har ansvaret for å følge opp, overvåke og videreutvikle divisjonens internasjonale depotbanknettverk, den har det faglige ansvaret for håndtering av kildeskatt-relaterte problemstillinger knyttet til norske og internasjonale verdipapirer, og et spesielt ansvar for dokumentasjon og innrapportering av amerikansk kildeskatt. Videre har seksjonen et koordineringsansvar for robotics for divisjonen og seksjonen har supportansvaret for custodykunder.

Personen vi ser etter vil fokusere på å sikre et godt compliance-rammeverk for DNBs forpliktelser ovenfor amerikanske skattemyndigheter, Internal Revenue Service (IRS). En del av stillingen består også av gjennomføring og dokumentasjon av den faktiske innrapporteringen ovenfor IRS.

Du vil videre ha ansvar for generell håndtering av kildeskatt på vegne av våre kunder og oppfølging av dette, samt være en ressursperson på relevante faglige problemstillinger.

Erfaring fra og relevant kompetanse for norske og internasjonale skattereguleringer samt erfaring innenfor verdipapirmarkedet er ønskelig, men ikke en forutsetning. Du har høyere utdanning og det er en fordel om du har erfaring med rapportering eller controlling. Du vil samarbeide tett med andre, både internt i seksjonen, med andre seksjoner i DNB samt føre dialog med kunder og agentbanker.

Vi mottar gjerne en søknad fra deg som er systematisk, nøyaktig og tenker at stillingen kan være interessant.  

Er dette noe for deg? Kontakt Linh Tran på tlf. 979 83 244

Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Søknadsfrist:
24.02.2020
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Linh Tran
mob: 979 83 244

DNB Markets er landets største verdipapirforetak og ledende aktør innenfor områdene valuta, aksjehandel og andre investeringsprodukter, corporate finance, verdipapiradministrative tjenester og analyse. DNB Markets har meglerbord i 10 byer i Norge og kontorer i Stockholm, London, New York, Houston, Singapore og Shanghai.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnsjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac . Bakgrunnsjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.