DNB People Kompetanse og mobilitet

Fagansvarlig Kompetanse

Vil du være med å gjøre en forskjell og utvikle våre ansatte og DNB for fremtiden? 

 

Finansbransjen står midt i en transformasjon, og DNB må tilpasse seg markedssituasjon og rammebetingelser i rask endring. DNB People Kompetanse og & Mobilitet har en helt sentral rolle i å sikre at våre verdifulle ansatte utvikler seg i tråd med endringene som skjer her og nå og for fremtiden.

Seksjon kompetanse og mobilitet har som mål å skape Norges beste og mest innovative miljø for kompetanse, mobilitet og utvikling. Vi skal rigge DNB for fremtiden gjennom å gjøre det enkelt for hver medarbeider å utvikle sine ferdigheter og sin kompetanse. Vi skal utvikle læringsløp innen kritiske kompetanser og videre etablere og fasilitere arenaer for trening og kompetansedeling - både fysisk og digitalt. Vi skal gjøre det attraktivt for medarbeiderne å utvikle seg gjennom å søke nye utordringer på tvers av fagområder og organisatoriske grenser. Vi skal ligge i forkant og vite hva som skjer globalt, nasjonalt og på bransjenivå og hvilke tiltak DNB bør iverksette innenfor læring og mobilitet for å være best i bransjen. 

Vi søker nå Fagansvarlig Kompetanse som skal være en pådriver, utfordrer og sparringspartner på vegne av People når det gjelder strategisk utvikling av fagområdet kompetanse. Du vil få ansvar for å fremme og integrere kompetanse i konsernet på strategisk nivå, i tillegg til å rådgi forretningsområdene innen kompetanseutvikling. Videre vil du ha ansvar for å søke utvikling og kontinuerlig forbedring av kompetansehevende initiativer som har verdi på tvers av konsernet.  

I tillegg til tradisjonell læring handler det om å utnytte teknologien vi har til rådighet som understøtter våre prosesser for å sikre effektiv læring og god samhandling. Vi skal styrke vår evne til å bruke digitale flater i formidling, opplæring og utvikling. Som Fagansvarlig får du ansvar for å ha oversikt og sikre fremdrift på konsernfelles initiativer, samt sikre kontinuerlig forbedring og vurdering av egnet læringsteknologi.

 

Hvem ser vi etter? 

Er du god på å se helhet og sammenhenger, evner å sette deg inn i overordnet strategi og forretningsmessige behov og videre omgjøre dette til praktiske tiltak? Er du i forkant ved å engasjere deg i trender og utvikling innenfor fagområdet? Er du opptatt av teknologi, og i tillegg tør å utfordre og teste ut nye ideer? Da har du mye av det som trengs for å lykkes i denne rollen.

Det er viktig at du har en metodisk tilnærming til oppgaver, har sterk gjennomføringsevne og at du er god til å samhandle og bygge gode relasjoner på tvers av konsernet.

Andre kvalifikasjoner: 

  • Relevant utdannelse
  • Erfaring med strategisk kompetanseutvikling i større organisasjoner 
  • Erfaring med blended learning, innovativt læringsdesign og digitale læringsformer 
  • Erfaring med teknologier innen læring (LMS,LXP mm) 
  • Erfaring med visuell fremstilling av informasjon 
  • Erfaring med prosjektledelse 
Fylke:
Oslo
Søknadsfrist:
13.04.2020
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Iselin Sommereng
mob: +47 971 82 600

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter. Vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass der alle trives og føler seg ivaretatt, og har en grunnleggende tro på at mangfold bidrar til økt innovasjonskraft og verdiskapning. Gjennom ansatte med ulik alder, kompetanse og bakgrunn kan vi sammen skape en attraktiv og fleksibel organisasjon, tilrettelagt for utvikling og endring.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.