Medhjelper / Student i Asker

DNB Eiendom er landets største eiendomsmeglerselskap. Du finner oss over hele landet,  og vi er ca 1.000 motiverte ansatte. Vi formidler bruktbolig, nybygg og fritidseiendommer. I 2019 hadde vi en brutto omsetning på rundt NOK 1.6 milliarder. Det er viktig for oss å være innovative og å ha de beste markedsføringsverktøyene, slik at eiendomsmeglerne våre enkelt kan presentere kundens eiendom på en best mulig måte. Vi jobber hele tiden med å tilrettelegge og være i forkant for å møte våre kunders behov. DNB Eiendom er en del av finansselskapet DNB, og gjennom samspillet med bank får eiendomsmeglerne våre en unik tilgang til leads. Tilhørigheten til konsernet gir oss mange ansattfordeler, tilgang til kompetanseutvikling og mulige karriereveier på tvers av selskapene.  

Det er viktig for oss at du trives på jobb, og vi jobber hele tiden for at DNB Eiendom skal være en interessant og spennende arbeidsplass.

Er du den rette?

Hos oss vil du representere en av Norges sterkeste merkevarer. Vi har en  sterk organisasjon i ryggen som jobber kontinuerlig med utvikling av nye konsepter og verktøy. Du vil få opplæring i tre faser og målet er at du er mest mulig klar til å megle når du er ferdig utdannet.

Du er løsningsorientert og har evnen til å jobbe proaktivt gjennom å se muligheter i en hektisk og spennende arbeidshverdag. Som medhjelper hos oss vil du inngå i et ungt og dynamisk arbeidsmiljø. Vi er av den oppfatning av at gode prestasjoner blir til gjennom solid opplæring, trivsel og samhold

Du vil få god faglig utvikling og meget gode oppdrags- og inntektsmuligheter etter endt utdanning.
Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig er en forutsetning. Stillingen rapporterer til Daglig Leder..

Hva skal du jobbe med? 

 • Bistå ansvarlig megler i salgsprosessen
 • Innhente opplysninger til salgsoppgave og utforming av denne 
 • Utforme utkast til salgsannonser og annen markedsføring
 • Forestå visninger
 • Utarbeide utkast til kjøpekontrakt, skjøte og andre særskilte avtaler, søknader eller andre dokumenter tilknyttet handelen oppdraget gjelder
 • Kryssalgsaktiviteter mot bank 

Krav til utdannelse

Kandidater må være eiendomsmeglerstudent og ha den nødvendige kompetansen, det vil si bestått høyskoleeksamen i faget " Jus & eiendomsmegling " eller bestått medhjelpereksamen innen 6 mnd fra ansettelsestidspunktet.

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode forsikringsordninger og vilkår som ansatt i DNB-konsernet
 • Gode arbeidsverktøy
 • 20% deltidsstilling 

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon.
Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette

Fylke:
Viken
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Deltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
13.04.20
Arbeidssted:
Asker
Kontaktpersoner:
Thomas Sundfør
mob: +47 992 26 512

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter. Vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass der alle trives og føler seg ivaretatt, og har en grunnleggende tro på at mangfold bidrar til økt innovasjonskraft og verdiskapning. Gjennom ansatte med ulik alder, kompetanse og bakgrunn kan vi sammen skape en attraktiv og fleksibel organisasjon, tilrettelagt for utvikling og endring.