Controlling & Strategy - Business Controlling

Business Controller

Controlling & Strategy har helhetlig ansvar for økonomisk og strategisk styring av bankens områder innen IT og bankdrift (Technology & Services), og skal bidra til å sikre oppnåelse av strategiske og finansielle mål. Divisjonen har et overordnet ansvar for strategiarbeidet i området, og skal være en drivkraft for endringer og forbedringer.

Divisjonen skal sikre nødvendig standardisering, ivareta synergier og bygge en enhetlig kultur på tvers av divisjonene i Technology & Services. Arbeidet er tett knyttet opp mot bankens endringsreise og overordnet strategi, og sentralt står begrepene «mer IT for pengene», raskere leveranser, og mer tilfredse kunder.

Seksjon Business Controlling skal være rådgivere for divisjons- og seksjonsledere i Technology & Strategy og bidra med god styringsinformasjon rundt IT-rammer, TCO Governance, business case, portefølje mm, og spiller en viktig rolle inn mot ledergruppen i området.

Som Business Controller i Controlling & Strategy vil du bli en del av et faglig sterkt miljø bestående av andre controllere. Du vil være en sentral del av arbeidet for at retningen DNB beveger seg i gjør oss i stand til å møte kundene våre på en god måte, samtidig som vi opprettholder fokus på kostnad og effektivitet. Seksjonen er ansvarlig for rapportering og resultatoppfølging, samt tilrettelegging for kontinuerlig forbedring- og forenklingsarbeid. 

Primære arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Være økonomisjef mot dedikerte divisjoner og seksjoner, samt ha dybdekunnskap om disse
 • Være en proaktiv og utfordrende rådgiver for ledelsen i Technology & Services
 • Ivareta og følge opp strategiske mål, styringsmodell og belønningssystemer
 • Proaktivt lete etter kostnadsbesparende aktiviteter og bistå i dialog rundt dette
 • Identifisere og følge opp viktige verdi- og kostnadsdrivere
 • Utøve og sikre TCO (total cost of ownership) Governance mot aktuelle prosjekter
 • Utøve controller-rolle mot dedikert(e) prosjekt(er)/program
 • Bistå i utarbeidelse og oppfølging av business case

Vi ser etter deg som

 • Tar et forretningsmessig fokus, forstår kundebehov og har sterk gjennomføringsevne
 • Har høyere utdanning på universitets-/høgskolenivå, med meget gode resultater
 • Har minimum 2-4 års relevant erfaring med gode resultater
 • Evner å tilegne deg strategisk overblikk samtidig som du forstår viktige detaljer
 • Er strukturert og analytisk anlagt
 • Er meget god på Excel, utarbeidelse av analyser og har høy formidlingsevne

Hvorfor søke?

Du vil bli en del av et miljø bestående av dyktige folk med bred kompetanse innen økonomi og teknologi. Du kommer tett på DNBs endringsreise, og får muligheten til å bidra til hvordan vi jobber med finansiell- og forretningsmessig styring innen teknologi og bankdrift i dag og i fremtiden. 

Som ansatt i DNB vil du kunne benytte deg av en rekke fordeler innen bank, pensjon og forsikring, og på fritiden får du tilgang til alle bankens mange idretts- og kulturgrupper, samt hytter og feriehus i inn- og utland. Du får en fleksibel arbeidshverdag, og i sommermånedene (mai-september) opererer vi med sommertid.

Vi gleder oss til å høre fra deg! 

Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
13.04.2020
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Jon Christensen
mob: +47 97581163

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter. Vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass der alle trives og føler seg ivaretatt, og har en grunnleggende tro på at mangfold bidrar til økt innovasjonskraft og verdiskapning. Gjennom ansatte med ulik alder, kompetanse og bakgrunn kan vi sammen skape en attraktiv og fleksibel organisasjon, tilrettelagt for utvikling og endring.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.