DNB Markets, Verdiapirtjenester, seksjon Network

Vi søker en engasjert og nysgjerrig medarbeider til QI/Rapportering-stilling på Network

Divisjon Verdipapirtjenester er en divisjon i Markets som tilbyr et bredt spekter av tjenester til aktørene i verdipapirmarkedet. Våre kunder er alt fra forvaltningsselskaper og verdipapirforetak til investorer og utstedere. Kundene oppfattes som krevende og utfordrende og det forventes en høy grad av kvalitet, nøyaktighet og betydelig fagkompetanse i våre leveranser. Network er en enhet i Verdipapirtjenester som bl.a. har ansvaret for vårt internasjonale depotbanknettverk, faglig håndtering av skatt knyttet til verdipapirer, samt det overordnede ansvaret for robotics i divisjonen. Seksjonen har også supportfunksjonen til custody-kundene. 

Vi søker nå ny medarbeider til denne seksjonen.

Seksjonen består av ni medarbeidere og er lokalisert i Bjørvika. Enheten har ansvaret for å følge opp, overvåke og videreutvikle divisjonens internasjonale depotbanknettverk, den har ansvaret for håndtering av kildeskatt-relaterte problemstillinger knyttet til norske og internasjonale verdipapirer, herunder holde igjen og innrapportere amerikansk kildeskatt. Videre har seksjonen et koordineringsansvar for robotics for divisjonen og seksjonen har supportansvaret for custodykunder.

Personen vi ser etter vil fokusere på å sikre gode operasjonelle rutiner rundt Verdipapirtjenesters ansvar for rapportering til myndigheter, først og fremst Qualified Intermediary (QI)-rapportering til Internal Revenue Service (IRS). Du vil også ha ansvar for håndtering av kildeskatt for våre kunder, samt rapportering av dette. Erfaring fra og relevant kompetanse for norske og internasjonale skattereguleringer er ønskelig, men ikke en forutsetning. Det er en fordel om du har erfaring med rapportering eller controlling. Du vil samarbeide tett med andre, både internt i seksjonen, med de andre seksjonene på divisjonen og med eksterne aktører.

Vi mottar gjerne en søknad fra deg som er nysgjerrig, tør å utfordre og tenker at stillingen kan være interessant.  

Er dette noe for deg? Kontakt Linh Tran på tlf. 979 83 244

Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Søknadsfrist:
30.04.2020
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Linh Tran
mob: 979 83 244

DNB Markets er landets største verdipapirforetak og ledende aktør innenfor områdene valuta, aksjehandel og andre investeringsprodukter, corporate finance, verdipapiradministrative tjenester og analyse. DNB Markets har meglerbord i 11 byer i Norge og kontorer i Stockholm, London, New York, Houston, Singapore og Shanghai.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnsjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac . Bakgrunnsjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.